Spørgsmål 1


Nedenstående spørgsmål bliver i løbet af uge 49 sendt individuelt til alle
medlemmer af Folketinget med anmodning om at svare inden jul:

Var folkeskolekonflikten i 2013 efter din opfattelse aftalt spil
mellem
SRSF-regeringen og Kommunernes Landsforening?

Benyt venligst ét af nedenstående svar:

1) Jeg ved, at der ikke var tale om aftalt spil
2) Jeg tror, at der ikke var tale om aftalt spil
3) Jeg tror, at der var tale om aftalt spil
4) Jeg ved, at der var tale om aftalt spil

Uddyb eventuelt dit svar med en kommentar.

Muligheden »Ved ikke« er udeladt ud fra den betragtning, at alle medlemmer af  Folketinget må have en kvalificeret mening eller konkret viden om denne sag.

Alle svar vil blive lagt ud på hjemmesiden.