Om www.borgerforslag2013.dk

KL's lockout af de kommunalt ansatte lærere i 2013 relaterer sig til SRSF-regeringens folkeskolereform. I medierne og offentligheden blev konflikten kendt som folkeskole-konflikten. Det er grunden til, at jeg har formuleret borgerforslag FT-09476 alene med udgangspunkt i folkeskolen. Jeg ved udmærket, at lockouten og Lov nr. 409 også ramte alle andre overenskomstansatte lærere. Jeg har valgt forenklingen, da det efter min opfattelse vil skabe forvirring og potentielt reducere støtten til forslaget at bebyrde læserne af forslaget med en udredning af offergruppens sammensætning snarere end at lade dem tilgå forslaget med deres umiddelbare, spontane opfattelse af sagen, som de husker den. Når alt kommer til alt, føres den kamp, borgerforslaget står for, ikke kun for folkeskolelærerne, men for alle kommunalt ansatte lærere - dem fra 2013, de aktuelle og de fremtidige. Det er også en kamp for alle offentligt ansatte, for hvem det at stå over for et lovindgreb i en konflikt er en skæbnetung venten, for hvad sker der egentlig bag den politiske facade i en sådan situation? Det har vi brug for at få indblik i.

Vi håber derfor, at alle lærere og alle offentligt ansatte vil støtte forslaget!

Denne hjemmeside vil blive udbygget løbende. Det annonceres nederst i oversigten til venstre, hvornår nyt indhold bliver tilføjet næste gang. 

Den løbende opdatering omhandler ikke kun tilføjelse af nyt stof, men også redigering af eksisterende, hvis indholdet trænger til dette, eller hvis der dukker nye informationer op. Denne redigering finder normalt sted uden at blive annonceret, men i vigtige tilfælde vil der blive oplyst herom.


Et borgerforslag har 180 dage til at samle 50.000 støtter - i dette tilfælde at regne fra
2. december til 31. maj. Selv om forslaget samler 50.000 støtter, bliver det kun fremsat i Folketinget, hvis et medlem/parti tager det til sig og fremsætter det på egne vegne. Det kræver Grundloven.

Har du idéer, kommentarer eller rettelser, er du velkommen til at skrive til redaktionen - klik på KONTAKT i oversigten til venstre.