Spørgsmål til politikerne - og måske også andre

På dette sted vil der blive stillet spørgsmål til politikere vedrørende folkeskolekonflikten. Spørgsmålene stilles løbende, hvorfor det vil være et dynamisk kapitel på hjemmesiden. Svarene vil blive gengivet på samme sider som spørgsmålene på en måde, der skønnes hensigtsmæssig.